Privacy

PRIVACYREGLEMENT MEI 2018

Vrouwen Vereniging Princenhage verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van het aanbod van de activiteiten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail adress
  • Eventueel geboortedatum

Waarom wij de gegevens nodig hebben:

  • Verzenden van het programmaboekje
  • Verzenden van brieven over activiteiten
  • Om U een e-mail te kunnen sturen
  • Om U te kunnen bellen als dit nodig is.

Hoe lang bewaren we U gegevens?

De gevens worden actief bewaard zolang u lid bent van de Vrouwen Vereniging Princenhage en daarna in het archief om ze alleen nog te gebruiken voor een eventuele reünie van de vereniging.

Delen met anderen.

Wij delen uw gegevens alleen met de zittende bestuursleden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar het dan zittende secretariaat van de vereniging zoals vermeld in het programmaboekje.

Wij vragen nooit om uw paspoort- en/of BSN-nummer.

Beveiliging:

Vrouwen Vereniging Princenhage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De computer waarop uw gegevens bewaard worden is beveiligd via een wachtwoord, antivirus software, automatische updates van het besturingssysteem. Uw adres komt niet op de website of facebook en wordt nooit aan derden verstrekt.

Gebruik foto’s op website, facebook, programmaboekje, wijkblad, correspondentie:

U kunt bij de zittende voorzitter zoals  vermeld in het programmaboekje, schriftelijk kenbaar maken indien u bezwaar heeft dat gemaakte foto’s van de activiteiten waarop u zichtbaar bent geplaatst worden op de website, facebook, programmaboekje, correspondentie.

Aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur van de Vrouwen Vereniging Princenhage, mei 2018.